Gruppo Giovani – Gwoup Jèn

DSCF1732JEVAC (Jeunes Volontaires pour l’ Avancement de la Communauté) nasce ad Aprile 2014 perchè alcuni giovani del quartiere hanno espresso il desiderio di avere un spazio ed un punto di ritrovo per scambiare idee, affrontare delle tematiche o semplicemente avere uno luogo dove giocare e divertirsi tra di loro. I giovani accompagnati da Valentina si sono inseriti all’interno del Centro Comunitario e la loro presenza ha contributo allo sviluppo ed alla nascita di nuove attività all’interno della Kay beniamino. Jevac è stato protagonista delle attività della domenica con organizzazione di spettacoli teatrali e musicali, ha partecipato a ben due campi estivi la scorsa estate, ed attualmente sta seguendo una formazione di tre mesi con alcuni esperti in materia giovanile.

kreyòlJEVAC (Jèn Volontè pou Avansman a nan Kominote a) fèt nan mwa Avril 2014 paske gen kèk jèn moun nan katye a ki te vle kreye yon espas ak yon kote poureyini ,  fè echanj lide oswa tou senpleman pou gen yon kote pou jwe ak pran plezi youn ak lòt.Jèn yo akonpaye pa Valentina te antre anndan Sant la epi prezans yo kontribye nan devlopman an ak kreyasyon nan aktivite nouvo anndan Kay Beniamino. Jevac te protagonist nan aktivite yo nan Dimanch ak òganizasyon nan pèfòmans teyat ak mizik, li te patisipe nan de kan dete anè pase a epi kounye a  yo fè yon fòmasyon pou twa mwa ak kèk ekspè nantèm jèn.