Biblioteca – Bibliyotèk

961750_10206370127633445_1877586377_nLa Biblioteca occupa una sala del Centro e funziona regolarmente dal 20 Gennaio 2015 data della sua inaugurazione. Durante l’inaugurazione il Padre Carl , Responsabile del Centro Comunitario , ha tenuto una conferenza sottolineando l’importanza della Biblioteca come strumento essenziale per la crescita umana ed intellettuale dei giovani del quartiere. Insieme a lui è intervenuto anche Wesner , un giovane studente, che sarà il responsabile dell’aula ; sarà lui infatti che catalogherà i libri, gestirà il loro utilizzo tramite la distribuzione di ticket e garantirà il silenzio nell’aula. Attualmente la Biblioteca Kay Beniamino dispone di 57 libri suddivisi per genere : STORIA, ENCICLOPEDIE, ROMANZI, DIZIONARI, RELIGIONE, CULTURA E LETTERATURA ma si spera che a brevissimo ci possano essere tantissimi altri libri…. piu lavoro per in nostro Wesner!!!

11082792_10206370128833475_1709800339_n

Flag_of_HaitiBibliyotèk la okipe yon sal nan Sant Kominote a epi li travay regilyèman depi 20 janvye 2015 dat nan inogirasyon. Pandan jou sa a Pè Carl, Responsab Sant Kominotè a, te fèt yon konferans pou souliyen enpòtans ki genyen bibliyotèk la kòm yon zouti esansyèl pou kwasans imen ak entelektyèl nan katye a. Avèl li te pale tou , Wesner, yon jèn elèv, ki pral vini responsab sal klas la; Sè li menm ki pral catalogue liv yo, ki jere sèvi ak distribisyon yon tikè epi sè li menm ki pral asire silans la nan sal. Kounye a Bibliyotèk Kay Ben gen 57 liv divize pa kategori; ISTWA, ANSIKLOPEDI, WOMAN, DIKSYONE, RELIJYON, KILTI AK LITERATI, men nou èspere ke trè byento nou pral gen anpil lòt liv …. sa vle di plis travay pou Wesner !!!