Danza – Dans

SAMSUNG CAMERA PICTURESIl gruppo danza è seguito da Patrice, un giovane insegnante della scuola Saint Charles che oltre a fare lezione a scuola ci aiuta 4 volte a settimana a far danzare i nostri giovani e bambini al Centro. Patrice è specializzato in danza folclore e Hip pop , ma durante le sue lezione propone anche musica Jazz e Latino. Il Gruppo danza oltre a partecipare alle lezioni settimanali collabora ed è fondamentale durante le attività del fine settimana , dove si esibisce in meravigliose performance.

Flag_of_HaitiGwoup dans la sè swiv pa Patrice, yon pwofesè lekòl ” Saint Charles Borrome ” ki apa fè leson nan lekòl lap ede nou 4 fwa pa semèn pou fè danse jèn ak timoun nan Sant lan. Patrice espesyalize nan dans tradisyonèl ak Hip pòp, men pandan leson a lap ofri kèk koregrafi nan mizik Jazz ak Latin. Gwoup Dans apa patisipe nan klas chak semèn , kolabore souvan pandan aktivite yo nan fen semèn nan, kote yo montre koupe na bèl pèfòman ak koregrafi.