Luna di miele haitiana / Lin de myèl ayisyen

8 maggio 2016: sono passati ben 17 mesi dalla loro partenza. Simo e Fede: i nostri amici, compagni ed educatori ci hanno accompagnato sempre ed oggi sono ancora qui con noi. Dopo un anno in Haiti hanno deciso di tornare in Italia ed iniziare il loro cammino insieme come marito e moglie, vivendo la loro vocazione, ma avendo sempre nel cuore Haiti.

Quando hanno pronunciato il loro “per sempre” io c’ero, ero accanto a loro, ed oltre all’immensa commozione, ho proprio percepito la grande vicinanza haitiana. I ragazzi che non erano fisicamente presenti, erano in realtà lì con la mente e con il cuore ed una volta saputo che Fede e Simo sarebbero tornati a trovarci, non potevano far altro che aspettarli emozionati all’aeroporto. Il regalo più bello che ci potessero fare è aver deciso di passare qui con noi la loro luna di miele!

Rivivere il taglio della torta, stappare la bottiglia di spumante e brindare con loro al Centro è stato doppiamente commovente, perché la comunità che li ha aspettati tanto era finalmente presente in questo bel momento.

Grazie Sig. e Sig.ra Rota, grazie di essere qui e grazie perché desiderate ancora camminare con noi!

 

8 Me 2016: te pase deja 17 mwa depi yo ale, Simo ak Fede. Pi gwo zanmi nou, pi gwo kanmarad nou, pi gwo edikate nou, ki akonpaye nou toujou, menm lè yon chwazi toune nan Itali pou kòmanse vwayaj yo ansanm kòm mari ak madanm, pou viv vokasyon yo, men ak toujou Ayiti nan kè.
Mwen te la jou mariaj lan akote yo, lè yo te pwononse “oui pou tou la vi”
ak yon emosyon imans epi pandan seremoni an mwen te santi anpil atmosfè ayisyen.
Tout moun yo te prezante jou sa a avèk lespri a ak kè yo e depi yo konnen ki Fede ak Simo yo tap toune, yo te tann yo nan ayewopò… tou senpleman paske se yo menm, tou senpleman paske yo deside pou pase  lin de myèl yo avèk nou nan Kay Ben yo fè nou pi gwo kado ki nou te ka imajine!
Koupe gato a, louvri yon veso plen diven briyan ak bwè ansanm nan Sant lan te yon lòt fwa ankò émouvant an patikilye, ni pou mwen, ni pou kominote a ki te ap tann yo anpil anpil.

Mèsi Mr. ak Madam Rota, mèsi pou yo te ak nou epi mèsi paske noi toujou vle mache avèk nou!

8 maggio 2016: sono passati ben 17 mesi dalla loro partenza. Simo e Fede: i nostri amici, compagni ed educatori ci hanno accompagnato sempre ed oggi sono ancora qui con noi. Dopo un anno in Haiti hanno deciso di tornare in Italia ed iniziare il loro cammino insieme come marito e moglie, vivendo la loro vocazione, ma avendo sempre nel cuore Haiti.

Quando hanno pronunciato il loro “per sempre” io c’ero, ero accanto a loro, ed oltre all’immensa commozione, ho proprio percepito la grande vicinanza haitiana. I ragazzi che non erano fisicamente presenti, erano in realtà lì con la mente e con il cuore ed una volta saputo che Fede e Simo sarebbero tornati a trovarci, non potevano far altro che aspettarli emozionati all’aeroporto. Il regalo più bello che ci potessero fare è aver deciso di passare qui con noi la loro luna di miele!

Rivivere il taglio della torta, stappare la bottiglia di spumante e brindare con loro al Centro è stato doppiamente commovente, perché la comunità che li ha aspettati tanto era finalmente presente in questo bel momento.

Grazie Sig. e Sig.ra Rota, grazie di essere qui e grazie perché desiderate ancora camminare con noi!

 

8 Me 2016: te pase deja 17 mwa depi yo ale, Simo ak Fede. Pi gwo zanmi nou, pi gwo kanmarad nou, pi gwo edikate nou, ki akonpaye nou toujou, menm lè yon chwazi toune nan Itali pou kòmanse vwayaj yo ansanm kòm mari ak madanm, pou viv vokasyon yo, men ak toujou Ayiti nan kè.
Mwen te la jou mariaj lan akote yo, lè yo te pwononse “oui pou tou la vi”
ak yon emosyon imans epi pandan seremoni an mwen te santi anpil atmosfè ayisyen.
Tout moun yo te prezante jou sa a avèk lespri a ak kè yo e depi yo konnen ki Fede ak Simo yo tap toune, yo te tann yo nan ayewopò… tou senpleman paske se yo menm, tou senpleman paske yo deside pou pase  lin de myèl yo avèk nou nan Kay Ben yo fè nou pi gwo kado ki nou te ka imajine!
Koupe gato a, louvri yon veso plen diven briyan ak bwè ansanm nan Sant lan te yon lòt fwa ankò émouvant an patikilye, ni pou mwen, ni pou kominote a ki te ap tann yo anpil anpil.

Mèsi Mr. ak Madam Rota, mèsi pou yo te ak nou epi mèsi paske noi toujou vle mache avèk nou!

About the author

Related posts

Leave a Comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *